Het document Marktvisie van de Nederlandse minister

Op 9 juli heeft de Kansspelautoriteit (KSA) haar Marktvisie Kansspelen voorgesteld. Het document schetst een compleet beeld van de Nederlandse kansspelmarkt. Drie publieke belangen staan centraal: het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. In het document wordt er ook aangegeven dat er ruimte is om nieuwe aanbieders aan de markt te laten deelnemen, indien deze aan de voorwaarden voldoen. Ook wordt er gesuggereerd dat het huidige staatsmonopolie in de sector moet worden opgeschorst, en dat bedrijven zoals Holland Casino, die gedeeltelijk door staatsdeelnemingen worden gesponsord, geprivatiseerd kunnen worden.

Direct naar

Wat is de Marktvisie 2021?

In Nederland wordt de kansspelmarkt gereguleerd door de Wet op de kansspelen uit 1964. Deze wet onderscheidt om te beginnen verschillende soorten kansspelen. Verder werd er gestreefd om een monopolie te hebben op de markt, met telkens slechts één aanbieder van elke soort kansspelen. Daarom is er toen ook alleen een vergunning voor de staatsloterij uitgegeven, net zoals voor de instantloterij, sportweddenschappen en casinospelen. Het bekendste voorbeeld hiervan is Holland Casino, dat de enige officiële aanbieder is van casinospelen in Nederland.

De Marktvisie Kansspelen beschrijft de huidige situatie van de markt van kansspelen

Ook was er op dat moment nog geen sprake van het internet, laat staan van online casino’s. Dit kanaal van aanbieders wordt dus helemaal niet gereguleerd in de huidige wetgeving. De Wet Kansspelen op Afstand is een van de belangrijkste wetten die in 2021 zal worden ingevoerd, die het online aanbod van kansspelen zal reguleren.

De Marktvisie 2021 is een 133 pagina lang document, opgesteld door de KSA. Hierin wordt de huidige situatie van de markt van kansspelen beschreven. Centraal staan drie belangrijke publieke belangen: het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.

De Kansspelautoriteit werkte meer dan twee jaar aan de Marktvisie en bood het vorig jaar juli al ter consultatie aan. Nu wordt het document ook voorgelegd aan de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker.

De Marktvisie suggereert een opschorting van het monopolie bij casino’s

Wat wordt hierin besproken?

Modernisering

Zoals reeds vermeld, wordt de markt van de kansspelen vandaag nog steeds door de wet uit 1964 gereguleerd. Deze is uiteraard dringend aan een update nodig, vooral om de onlinemarkt van kansspelen hierin op te nemen en te reguleren. Ook een update om de aanpak om gokverslaving tegen te gaan, zowel offline als online, is dringend nodig. Hiervoor zijn er recente onderzoeken uitgevoerd naar het niveau van gevaar voor verslaving bij de verschillende soorten kansspelen, en verschillende kanalen.

Meer ruimte

De KSA komt in de Marktvisie tot de conclusie dat er een eind moet komen aan de staatsmonopolies in de sector, en dat er plaats is voor meerdere aanbieders. Dit gaat samen met de opening van de onlinemarkt voor kansspelen. De Wet Kansspelen op Afstand is dan ook een zeer belangrijk element van de Marktvisie. Deze zal een grote rol spelen in het voorkomen van verslaving, reguleren van de markt en uitsluiten van mogelijke fraude.

Consultatie

In 2020 werd er al een eerste versie van de Marktvisie opgesteld, en ter consultatie voorgelegd. De reacties en opmerkingen die toen werden genoteerd, zijn dan ook gebruikt om aanpassingen te maken en tot de finale versie te komen.

Deelmarkten

In de Marktvisie wordt besproken hoe markttoezicht op de kansspelmarkt kan worden gehouden. Dit gebeurt onder andere via vergunningverlening, regulering en voorlichting. Zo kan er het beste worden gezorgd voor een veilige en goed werkende kansspelmarkt. Dit zal vooral nodig zijn wanneer, zoals gepland, de monopolies op de deelmarkten tot een einde zouden komen en er meerdere aanbieders in het spel komen.

Lees hier meer interessant nieuws en blogberichten uit de casinowereld!

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief (onderaan de pagina)!

Delen met

Leer meer Casino spellen spelen

Alle casino spellen