Het digitale Portaal wet KOA

Op 1 april 2021 trad de nieuwe wet Kansspelen op Afstand (KoA) in werking. Door deze nieuwe wet is het legaal mogelijk om in Nederland online kansspelen aan te bieden en online casino’s uit te baten. Aanbieders van online kansspelen moeten hiervoor wel in het bezit zijn van een vergunning van de Kansspelautoriteit (KSA). Met het invoeren van de wet Kansspelen op Afstand werd zodoende ook het digitale portaal voor het aanvragen van vergunningen geopend.

Het digitaal portaal van de wet Kansspelen op Afstand is geopend

Wat is het doel van dit portaal?

Het digitale portaal maakt het aanbieders mogelijk om aanvragen voor een vergunning in te dienen. Om deze vergunning te krijgen moeten aanbieders aantonen dat ze aan de nodige vereisten van de Kansspelautoriteit voldoen.

Zo moeten aanbieders bij hun aanvraag aantonen dat ze een gezonde onderneming zijn, voldoende beleid omtrent verslavingspreventie hebben én verantwoordelijk omgaan met spelerstegoeden. Aanbieders moeten ook bij het uitsluitregister Cruks aangesloten zijn, up-to-date speelgegevens registreren in een controledatabank en er moet intern toezicht geregeld zijn.

Al deze documentatie moet bij een ondertekende aanvraag worden toegevoegd en via het digitale portaal worden ingediend. De Kansspelautoriteit zal de aanvragen behandelen en vergunningen toekennen.

De registratie en procedure in het KoA portaal

Wanneer een aanbieder zijn aanvraag aanbiedt heeft de Kansspelautoriteit een half jaar tijd een beslissing te nemen over de vergunning. De Nederlandse online markt wordt om die reden op 1 oktober 2021 geopend. Om eerlijke concurrentie te garanderen worden de vergunningen tegelijkertijd toegekend en geldt er een deadline om aanvragen op voorgeschreven wijze in te dienen. Deze deadline werd ingesteld op 15 april 2021. Bij aanvragen die na deze datum zijn ingediend, wordt de vergunning niet tijdig toegekend.

Een tweede deadline is ingesteld op 1 juli 2021. Voor die datum moeten de spelsystemen worden gekeurd door een keuringsinstelling en moet de aanbieder de aanvraag voor de aansluittoets voor Cruks hebben gedaan.

Het is enkel mogelijk om de aanvraag via het portaal in te dienen wanneer alle verplichte documenten zijn toegevoegd. Het portaal geeft hierbij aan of de documenten volledig zijn en aangeven welke documenten nog ontbreken. De juistheid van de documenten wordt gecontroleerd door de Kansspelautoriteit.

Aanvragen voor vergunningen kunnen via het digitale portaal worden ingediend

FAQs

We beantwoorden hieronder de meest gestelde vragen over het digitale portaal van de wet KoA voor je.

Wat gebeurt er wanneer er een aanvraag niet compleet is?

Indien een aanvraag werd ingediend voor 15 april kan de door de Kansspelautoriteit aangewezen informatie nog worden vervolledigd tot 1 juli 2021. De Kansspelautoriteit streeft dan naar een beslissing voor 1 oktober 2021.
Indien er andere informatie ontbreekt bij een aanvraag die voor 15 april werd ingediend, krijgt de aanbieder een termijn om de aanvraag te vervolledigen. Wanneer de informatie niet wordt aangevuld voor het verstrijken van de termijn, kan de beslissing over de aanvraag niet meer worden genomen voor 1 oktober 2021.
Aanvragen die pas op of na 15 april 2021 worden ingediend hebben een termijn van maximaal drie maanden om ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn bedraagt hierbij nog steeds zes maanden.
De deadline van 15 april 2021 is belangrijk om de vergunningen gelijktijdig vrij te geven. Op die manier krijgen alle aanbieders de kans op eerlijke concurrentie.

Hoe wordt een aanvraag ondertekend?

De aanvraag voor een vergunning kan zowel digitaal als per post worden verzonden.
Bij het digitaal indien van de aanvraag heeft de aanbieder een voldoende betrouwbare digitale handtekening nodig om alle nodige documenten te ondertekenen.
Anderzijds kan het aanvraagformulier worden afgedrukt, ondertekend en opgestuurd per post. De aanvraag dient dan naar het volgende adres te worden verzonden:
Kansspelautoriteit
Afdeling vergunningen kansspelen op afstand
Postbus 298
2501 CG Den Haag

Lees hier meer interessant nieuws en blogberichten uit de casinowereld!

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief (onderaan de pagina)!

Delen met

Leer meer Casino spellen spelen

Alle casino spellen